Η Φλόγα των Μυστών: Στιγμές Έρωτα… Στιγμές Ζωής

Η Φλόγα των Μυστών: Στιγμές Έρωτα… Στιγμές Ζωής

Η Μούσα του Πολεμιστή

Ο Έρωτας είναι αιτία και λόγος Ύπαρξης…
είναι αυτός που μετατρέπει την επιβίωση, σε Ζωή.
Υπάρχει κάτι που υπήρξε Πριν από τον ίδιο τον Συνεχίστε να διαβάζετε «Η Φλόγα των Μυστών: Στιγμές Έρωτα… Στιγμές Ζωής».

Advertisements