«Ο Άγιος στην Θάλασσα»: Προέκδοση

«Ο Άγιος στην Θάλασσα»: Προέκδοση

εμπροσθόφυλλο βιβλίου Ο Άγιος στην θάλασσα

Σε αυτό το βιβλίο «The Saint Overboard», ο Simon Templar του Leslie Charteris βρίσκει στον δρόμο του, ή μάλλον στο Συνεχίστε να διαβάζετε ««Ο Άγιος στην Θάλασσα»: Προέκδοση».

«Το Παιχνίδι της Δύναμης…: Κατακτητές και Κατακτημένοι»

«Το Παιχνίδι της Δύναμης…: Κατακτητές και Κατακτημένοι»

Saint Overboard a (logo)

Η Γυναίκα είναι σαν την Θάλασσα και σαν την Καταιγίδα…
οι περισσότεροι αρσενικοί πιστεύουν πως θα Την κατακτήσουν δαμάζοντας τα κύματα της επιφανείας Της…
λιγοστοί οι άνδρες που θα τολμήσουν την Συνεχίστε να διαβάζετε ««Το Παιχνίδι της Δύναμης…: Κατακτητές και Κατακτημένοι»».