Το Βιβλίο της Ζωής

Το Βιβλίο της Ζωής

Το βιβλίο της Ζωής

Πόσο άδικα μικρή η Ζωή όταν ρουφάς αδιάκοπα κάθε Στιγμή Της…
πόσο ανυπόφορα ατέλειωτη η Ζωή όταν Συνεχίστε την ανάγνωση «Το Βιβλίο της Ζωής»

Advertisements
29 Μαΐου 1453… Η Πόλις Εάλω. Μέχρι την επιστροφή του Βασιλιά Παλαιο-Λόγου

29 Μαΐου 1453… Η Πόλις Εάλω. Μέχρι την επιστροφή του Βασιλιά Παλαιο-Λόγου

1453

29 Μαΐου… η Πόλις Εάλω.
Το Βυζάντιο, για εμένα, δεν ήταν ποτέ Ελληνικό…
ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος όμως ήταν Έλλην μέχρι το κόκκαλο.
Και ο Μαρμαρωμένος Παλαιός των Ελλήνων Λόγος περιμένει…
περιμένει την Συνεχίστε την ανάγνωση «29 Μαΐου 1453… Η Πόλις Εάλω. Μέχρι την επιστροφή του Βασιλιά Παλαιο-Λόγου»