Βιογραφίες: Πλάτων

Βιογραφίες: Πλάτων

%cf%80%ce%bb%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd

Ο Αριστοκλής ήταν υιός του Αρίστωνος και της Περικτιόνης ή Πωτώνης. Από την πλευρά της μητέρας του, η γενιά του έφτανε μέχρι τον Σόλωνα (6 γενιές πριν την Περικτιόνη) και από εκεί μέχρι τον Νηλέα και τον Συνεχίστε να διαβάζετε το «Βιογραφίες: Πλάτων».