Ο Κόσμος των Πολεμιστών | nickpanagodimitropoulos blog

Ο Κόσμος των Πολεμιστών | nickpanagodimitropoulos blog

Και τότε εμφανίστηκε η Πέμπτη Ομάδα, η ευγενέστερη απ’ όλες, που ήταν επιφορτισμένη με τη Φύλαξη και την Ασφάλεια της Κοινωνίας.
… Οι Φύλακες …
Γνωστοί και ως Πολεμιστές… Συνεχίστε να διαβάζετε Ο Κόσμος των Πολεμιστών | nickpanagodimitropoulos blog.

Advertisements